ActualitatOpinió

“Un sentiment de pertinença que cohesiona a una societat i saca el millor d’ella ha de ser benvingut. Però si és patrimonialitzat d’una banda, que ho utilitza com a eina per a dividir, enfrontar i excloure a la resta, corre el perill d’acabar convertit en la partitura del pitjor fanatisme.”

Jo no amo a cap poble (La Vanguardia, 21 de setembre de 2021)