Federalistes als mitjansNotíciesPremsa

“El Consell adverteix a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la necessitat del compliment de les missions de servei públic que preveu la llei respecte de la necessitat de garantir el pluralisme polític i el respecte de les diverses opcions i manifestacions polítiques existents en la societat catalana. També insta TV3 a corregir, amb la diligència més gran possible, la situació de desequilibri generada, mitjançant la producció pròpia, la coproducció o la compra de drets d’emissió de documentals o reportatges, per a donar compliment a les obligacions inherents al servei públic i les previstes en el Llibre d’estil, en relació amb el pluralisme polític.”

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya carrega contra TV3 pel biaix independentista dels seus reportatges (El País, 16 de setembre de 2021)