ActualitatEditorialOpinió

Fa un any i mig, i després d’oferir – sense èxit – a TV3 la possibilitat d’emetre el nostre documental “FEDERAL”, i ben assessorats jurídicament, FEDERALISTES D’ESQUERRES vàrem reclamar al Consell de l’Audiovisual de Catalunya que TV3 venia infringint la pròpia doctrina del CAC, que ja el 2018 havia establert que la cadena pública havia de mantenir una certa proporcionalitat en el conjunt de documentals de contingut polític que emet. Argumentàvem que des de l’inici del “procés”, i de manera aguditzada des del 2017, tots els documentals emesos per Televisió de Catalunya sobre política catalana anaven en una mateixa linia, favorable a les opcions del govern de la Generalitat; i oferiem l’existència de FEDERAL, com a demostració que altres visions són possibles, i com a programa que podria ser emès per la televisió pública.

(“Podria”: no demanàvem que obligatòriament s’hagués d’emetre el nostre documental, tot i que això ens ompliria d’alegria; contra el que han dit el propi president del CAC i fins i tot algun diputat, no aspiràvem a fer de programadors de TV3: ens limitàvem a recordar al CAC que, entre les funcions que té un organisme regulador independent, hi ha la de restablir l’equibri en la programació i la d’arbitrar entre les diverses opinions que la programació pugui suscitar).

El cas és que els serveis del Consell han trigat més d’un any a veure els documentals polítics emesos per TV3, en el periode considerat i molt més tard, fins a la primavera del 2021, i han arribat a la conclusió que potser sí que hi havia un desequilibri. I el Consell ho ha ratificat, amb el vot en contra del seu president.

Fidel a la seva tònica, el mateix dia de la publicació de la resolució del Consell TV3 va emetre una entrevista amb el president del CAC, en què ens va acusar de desinformats i d’autoritaris; però, sorpresa, no va considerar interessant entrevistar els recurrents – nosaltres.

Això potser s’explica per una pirueta argumental: el CAC no ha volgut esmentar la nostra denúncia, ni tant sols fer cap referència a la nostra existència. Per això l’estranya ampliació del ventall temporal examinat ( fins a la primavera del 2021, quan el nostre recurs era de juliol 2020) i per això l’estrany plantejament de la seva resolució, que es presenta com una anàlisi del panorama documental emès per TV3, i no com una resolució sobre una queixa plantejada.

Per tant, la història no s’ha acabat. Segurament els sectors dirigents del CAC i de TV3 consideren FEDERALISTES D’ESQUERRES com una bestiola molt molesta, una gent que parla català, que no són fatxes i que, cosa estranya, no són indepes. La nostra existència, el que fem i el que diem, no encaixa en la seva visió del món i, per tant, se’ns ha de deixar de banda. Ni en els seus informatius, ni en les tertúlies, ni en els programes de fons s’ha de prestar cap atenció a una veu independent, crítica i en sintonia amb la preferència federalista expressada per una quarta part dels ciutadans de Catalunya, segons les enquestes del CEO. La resolució del CAC ens dona raó, però el filtrat de l’informe que l’envolta o el mer fet d’ocultar la nostra existència i la nostra argumentació mostren una intencionalitat ben clara.

Sap greu, però s’equivoquen, com s’està equivocant el món independentista. La creença de que tot el que hi ha a Catalunya és seu i que només ells tenen dret a parlar es veu, dia rere dia, desmentida pels fets, i ho és de manera creixent. CAC, preneu nota: no hem acabat.

 

FEDERALISTES D’ESQUERRES – Unió d’Europeistes Federalistes