Actualitat

“Aquestes son algunes de les reaccions que ha suscitat la mort d’Antonio Franco Estadella a les xarxes socials i en alguns mitjans de comunicació. Aquesta peça està en construcció i anirà ampliant-se a mesura que tinguem coneixement de més manifestacions de condol que ens volgueu fer arribar.”

A rticle complet a: Antonio Franco, un revolucionari de la premsa (Paioscatalans.blogspot.com, 26 de setembre de 2021)