ActualitatOpinió

“La situació es fa insostenible quan els que han de governar anteposen els seus interessos personals a una cosa tan senzilla com formar un govern d’acord amb les majories parlamentàries. És el que ocorre a Catalunya, on els tres partits independentistes fa noranta dies que estan
discutint públicament com repartir-se el poder.”

Governin o vagin-se’n (La Vanguardia, 14 de maig de 2021)