ActualitatOpinió

“El combat per molestar i frenar als rics secessionistes que no volen ser molestats continua, i requerirà sofisticació. Perquè és la lluita del nostre temps, en el futbol i més enllà.”

Manual del secessionista d’elit en temps de nacionalpopulisme (progresrealprogresoreal.*blogspot,*com, 25 d’abril de 2021)