ActualitatEditorial

El juliol de 2020, després de múltiples gestions i contactes, Federalistes d’Esquerres va denunciar davant del Consell de l’Audiovisual de Catalunya l’actitud de TV3, que no donava cap resposta als  nostres oferiments per emetre el documental “FEDERAL”, produït per nosaltres  sobre la base del micro mecenatge col.lectiu en què tots havíeu participat.

Aquest bloqueig infringia la pròpia doctrina del CAC, que havia establert el març de 2018 que TV3 podia emetre documentals partidistes (púdicament denominats “documentals d’autor”) sempre i quan els contrapesés amb l’emissió d’altres documentals de contingut polític alternatiu. I és evident que FEDERAL té un contingut polític alternatiu als documentals polítics que emet TV 3 ( per no parlar de la seva qualitat, de la seva voluntat dialogant i del seu esforç pedagògic).

Lògicament, demanàvem a més que l’emissió es produís en condicions equivalents (dia de la setmana, horari, publicitat prèvia, etc.) als altres documentals polítics, per a la qual cosa ens sotmetíem a l’arbitratge que pogués fer el CAC a l’hora d’establir les condicions de l’emissió.

Sense posar-hi qualificatius, la cadena va semblar reaccionar, però d’una manera peculiar: FEDERAL va ser emès l’octubre passat, pel Canal 33 ( i no TV3), un dissabte a la nit (el moment de més baixa audiència televisiva), coincidint en bona part amb un partit del Barça, i fora de tot espai regular de programes informatius de la graella.

Com és evident, l’emissió de FEDERAL en aquestes condicions no podia ser considerada satisfactòria. Però, a hores d’ara, 9 mesos després de presentar-la, el Consell de l’Audiovisual no ha respost encara la nostra queixa. Això infringeix tant la legislació administrativa (els organismes públics tenen obligació de donar resposta en un termini  de 3 mesos) com la normalitat democràtica i, fins i tot, la bona educació. Siguin quines siguin les seves dificultats (vacants, mandats esgotats, recursos limitats, etc.), el CAC té atribuïdes importants funcions de garantia  i de vetlla pel pluralisme i la imparcialitat dels mitjans públics. Esperem que el Síndic de Greuges resolgui oportunament, assegurant el compliment de la legislació i la plena vigència dels drets i llibertats de la ciutadania.

 

Federalistes d’Esquerres, 29 d’abril de 2021