ActualitatOpinió

“El resultat electoral, lamentablement, no està facilitant la superació d’aquest desori i els dos partits, ERC i Junts, que el van protagonitzar, continuen mostrant la mateixa, o pitjor, predisposició a anteposar els seus interessos partidistes i la seva ànsia de poder a tractar de donar resposta a les necessitats de la ciutadania, a fer front a la fase final de la pandèmia i a adoptar totes les mesures possibles per a abordar la sortida de la immensa crisi econòmica, laboral i social que ens afligeix.”

No hi ha paraules (El Periódico, 13 d’abril de 2021)