ActualitatOpinió

“El multilateralisme a Catalunya representa un govern que cregui en el federalisme a tots nivells a Catalunya, Espanya i Europa. Necessitem un govern de Catalunya que participi en els òrgans de cogovernança a Espanya per defensar els interessos de Catalunya amb lleialtat amb les altres CA.”

Obvietats, victimisme i futur (Diari de Girona, 6 de febrer de 2021)