ActualitatOpinió

“Si els Reis d’Orient existissin els demanaria que s’enduguin la Covid-19 ben lluny del nostre planeta i que a Catalunya ens deixin una televisió pública que ens deixi d’atabalar lluint el seu minso lideratge d’audiència i es preocupi més de la funció de servei públic honest, objectiu, pedagògic, plural i respectuós amb els catalans de totes les ideologies que fa anys que ha deixat d’oferir.”

TV-3 i la seva obsessió pel lideratge de l’audiència (paios-catalans.blogspot.com, 7 de gener de 2021)