ActualitatOpinió

“Parlar de refugiats climàtics és pertinent, ja que, en definitiva, la qual cosa fem en usar aquest nom és reivindicar una protecció que, segons els nostres estàndards sobre drets humans, mereixen les víctimes de tota acció política contrària a aquests estàndards.”

Parlem de refugiats climàtics (El País, 1 de gener de 2021)