ActualitatOpinió

“Fa un any que govern i legislatura estan oficialment esgotats. Fa vergonya que segons quins consellers estiguin a un govern. La incompetència per afrontar qualsevol qüestió és pregona i els propis socis mostren quants desencertats/es estan els seus/ves companys/es de gabinet. I una raó de més fons. L’actual majoria ja no comparteix cap programa ni propòsit comú de com a afrontar el futur de Catalunya.”

L’efecte Illa (Diari de Girona, 14 de gener de 2021)