ActualitatNotícies

A.- Federalistes d’Esquerres som una organització cívica, sense connexions de partit,  políticament plural dins l’ampli espectre de la tradició federalista de les diverses esquerres  polítiques i sindicals. 

B.- Extremadament preocupats pel Decret del Govern que suspenia l’aplicació del Decret de  convocatòria electoral, vàrem començar la preparació del corresponent recurs contenciós – administratiu.  

Sense membres dedicats professionalment, Federalistes d’Esquerres treballa i funciona amb  ritmes més lents que altres entitats. Això ha fet que altres entitats, i fins i tot un particular,  se’ns hagin avançat en la presentació de recursos contra aquell Decret, amb un argumentari  molt coincident amb el nostre (com mostrava la resolució que vàrem enviar a la nota de  premsa). 

C.- El TSJC ha abordat l’assumpte amb la major celeritat i prioritat, acordant la suspensió del  Decret recorregut, i anunciant l’adopció d’una decisió sobre la qüestió de fons al llarg  d’aquesta setmana. 

D.- A la vista d’això, i per raons d’economia processal, considerem innecessària la presentació  d’un nou recurs per part nostra, que complicaria inútilment l’expedient, ja que no afegiria  noves qüestions a les que ja s’han plantejat. 

Federalistes d’Esquerres, en tot cas, celebra l’ampli debat suscitat, el suport manifestat pels  nostres socis, i l’acord manifestat en preses de posició de moltes institucions empresarials i  socials, i de destacats observadors de la vida pública, que celebraven la presentació  d’al.legacions contra el Decret, i el paper que podia jugar Federalistes d’Esquerres.