ActualitatOpinió

“A l’hora de caracteritzar ideològicament a Vox probablement el seu principal tret destacable és el de la seva manifesta opció nacionalista: es tracta d’un partit que, d’un costat, sacralitza la “unitat de la Pàtria”, i d’un altre, sosté concepcions identitàries essencialistes (la llengua i la cultura castellanes, la religió catòlica, el “gloriós” passat històric i fins als toros i la caça). El seu nativisme li porta a la xenofòbia i a molt estrictes polítiques migratòries: així, combina crítiques sense matisos contra els musulmans, exigint rigorosos controls, severes penes i expulsió d’irregulars.”

La dreta reaccionària a Espanya i Itàlia (Anue.org, gener 2021)