ActualitatOpinió

“La societat més moderna amb l’inici de la transició ha reflectit, quaranta anys després, que sofreix un greu problema: els clergues “manen” a Catalunya, els intel·lectuals, polítics, creadors i aconseguidors que repeteixen el mantra de la societat diferent.”

Els clergues “manen” a Catalunya (Crònica Global, 16 de novembre de 2020)