ActualitatOpinió

“La pandèmia ha posat en relleu dèficits estructurals manifestos dels sistemes d’informació epidemiològica i de funcionament del sistema sanitari assistencial, defectes importants dels sistemes de compres, i absència de mecanismes de garantia d’igualtat en l’accés i lliure circulació de pacients en el sistema nacional de salut.”

Una llei postpandèmia per a la sanitat espanyola (El País, 26 de novembre de 2020)