ActualitatOpinió

“No només la majoria de persones que viuen avui en democràcia al món ho fan en federacions, sinó que la democràcia multi-nivell és la via per abordar formes de governança global, que avui ja s’estan assajant a Europa.”

El federalisme. una idea  moderna i pràctica (progresrealprogresoreal.blogspot.com, 25 d’octubre de 2020)