Opinió

“La pandèmia ha posat de manifest que s’han de reforçar les agències de Salut Pública i la cogovernança multinivell a l’estil federal, i que han de treballar coordinats tots els països implicats i tots els nivells de govern dins de cada país.”

Unió Sanitària Europea (El Triangle, 1 d’octubre de 2020)