ActualitatOpinió

“Els fons europeus no deuen en cap cas ser objecte d’una subhasta entre les Comunitats Autònomes, ni entre sectors. Els fons han de ser consensuats al màxim i invertir-los de manera que tinguin un sentit beneficiós per al conjunt del país.”

Per a què han de servir els fons europeus? (Crònica Global, 8 de setembre de 2020)