ActualitatEditorial

Federalistes d’Esquerres ha presentat una reclamació davant el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) , exigint que TV3 compleixi les resolucions del propi CAC i, en conseqüència, emeti el documental “FEDERAL” que hem produït.

La història és llarga però tristament familiar. Al març del 2018, el CAC va estimar que l’emissió d’un documental sobre el “1 d’Octubre”, produït per MediaPro, que explicitava només un punt de vista parcial sobre els esdeveniments del pseudo-referèndum d’aquella data, era admissible en una televisió pública; però que la garantia del principi de pluralisme exigia que TV3 emetés altres documentals polítics que:

responguin a més d’un punt de vista polític i ofereixin els diferents posicionaments de la societat catalana” ( acord del CAC, 27 / 2018, de 7 de Març).

És a dir: cada documental pot tenir un determinat punt de vista, i és responsabilitat de TV3 que en promogui la varietat, a fi i efecte d’assegurar que el conjunt representi la pluralitat d’opinions dels catalans. A l’empara d’aquesta resolució ( que és d’obligat compliment, donada la condició d’autoritat reguladora que té el CAC), l’abril del 2018 vàrem oferir a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals el nostre documental, per a emetre’l per TV3. Cap resposta.

La CCMA va viure després uns quants mesos d’inestabilitat : la baixa del seu president, la presidència interina de la seva vice-presidenta, l’aprovació al Parlament de Catalunya d’una nova llei reguladora de la Corporació o l’aprovació al Parlament de diverses mocions censurant la linia editorial de TV3. Donat aquest context, no semblava prudent veure-nos-hi barrejats, i vàrem adoptar un compàs d’espera. I l’intens any electoral de 2019 va allargar aquest compàs.

Només començar 2020 vàrem reprendre les gestions, a través de repetides converses amb la presidència de la CCMA, la remissió de diversa documentació sobre FEDERAL i, fins i tot, d’una còpia de la pel.lícula. Algunes bones paraules, i cap resposta.

De manera que a final de juliol vàrem presentar al CAC, com a autoritat reguladora del sector audiovisual català, una denúncia contra la CCMA, per infringir les seves resolucions negant-se a emetre FEDERAL, utilitzant la tècnica del “silenci administratiu” i, per tant, generant-nos una situació d’indefensió, ja que a hores d’ara encara ignorem quines raons (tècniques, de durada o d’altres) fan que la direcció de TV3 no vulgui emetre FEDERAL.

Federalistes d’Esquerres podem ser tranquils i ben educats, però no som estúpids, i entenem perfectament per quines raons la direcció actual de TV3 es nega a emetre FEDERAL. TV3 ha quedat creixentment en mans d’un grup de propagandistes i agitadors de la causa independentista, que consideren que el canal ha de limitar-se a difondre les propostes, declaracions i peripècies d’aquesta part de l’espectre polític. Malmetent el bon nom de la cadena (que li ha valgut un ampli suport popular) i la professionalitat dels seus treballadors, ha fet que mitjançant l’encàrrec de programes importants a unes poques ( i sempre les mateixes) productores privades, hi hagi un autèntic monopoli d’idees, proper al “pensament únic”, basat en l’exclusió d’alguns elements de la realitat política o, encara pitjor, en la seva presentació deformada.

Per això la nostra reclamació té un abast que va més enllà de l’exigència de la projecció d’un documental: aspira a indicar a la cadena i als espectadors, que no és normal que es presenti un sol punt de vista; que no es compleixen les missions més elementals de servei públic si s’actua com un instrument de part en el debat polític; que no s’informa a la ciutadania si no es parla sobre allò que passa, sinó només sobre allò que es desitja.

I si no es compleixen les funcions del servei públic, la ciutadania pot començar a fer-se preguntes. Acaba de publicar-se, per exemple, que l’any 2019 el govern de la Generalitat va transferir a la CCMA més de 236 milions d’euros. Per entendre’ns: això vol dir una mica més de 100 milions de les antigues pessetes, cada un dels dies de l’any. Inevitablement, algun dia algú començarà a preguntar en veu alta, per què? ; començarà a comparar amb la situació d’hospitals, escoles, ambulatoris, universitats, serveis socials …

Un servei públic tan costós no es pot permetre el luxe de representar només mig país. Defensar uns “media” públics de qualitat, com havia estat i com podria ser TV3, implica exigir als seus directius el compliment rigorós de les seves obligacions legals i ètiques, i deixar les preses de posició política als parlamentaris: defensar el pluralisme, avui, és contribuir a salvar TV3, treure-la de mans de la manipulació política, i retornar-la a la ciutadania.

Federalistes d’Esquerres es mantindrà vigilant, i anirà informant sobre l’evolució de la causa plantejada.