ActualitatOpinió

“Enfront d’això que proposem els federalistes europeistes? Des de sempre hem tingut Europa com el referent, volem treballar per més Europa i més federalisme als estats membres, en el nostre cas a Espanya. En comptes de fomentar la divisió a Catalunya proposem un objectiu que pugui aglutinar una àmplia majoria dels catalans i en comptes de confrontació i odi a Espanya, treball conjunt i avançar en el federalisme.”

Sobre els catalanismes (Diari de Girona, 28 d’agost de 2020)