ActualitatOpinió

“El sistema federal es caracteritza per un complex sistema institucional, en el qual es combinen representació territorial i del conjunt. Històricament, es va posar l’accent en la participació territorial en el poder legislatiu, a través d’una segona Cambra parlamentària. Sense desmerèixer la importància d’aquesta solució, en l’actualitat, el sistema de relacions entre governs s’ha convertit en element essencial, en correspondència amb el protagonisme dels governs en societats caracteritzades per un gran intervencionisme públic.”

La temptació de la cadira buida (Federalistak.es, 1 d’agost de 2020)