ActualitatOpinió

“S’han fet exercicis de cogovernança, amb el consell interterritorial de sanitat i amb les conferències de presidents, que encara té un imaginari a interioritzar. Els presidents de les autonomies són també Estat, i se’ls exigeix, lleialtat, propostes i capacitat de cooperació. La mateixa cogovernança i cooperació que hauria d’existir amb els ajuntaments i el món local, que ha de prendre mesures de control directes sobre les aglomeracions de la població. El virus ha arribat per a quedar-se. Esperem que la cogovernança federal també.”

Aprenent a (co)governar (El Periódico, 3 de juliol de 2020)