Opinió

“Necessitem avançar en el creixement d’una cultura federal i en els canvis necessaris en la  forma d’actuar i relacionar-nos políticament. La federació no és una imposició, sinó una creació política i social de confiança. I les ONG i les organitzacions polítiques s’haurien d’impregnar d’aquesta actitud per cooperar i per millorar l’interès comú. Federar-se permet als ciutadans i les ciutadanes l’exercici de la pluriidentitat. És un procés que permet convivències múltiples i flexibles. “Les persones, com els pobles, són plurals, només els totalitarismes creuen que són idèntics”, diu Hannah Arendt.”

Ciutadania europea, esperança de futur federal (El Triangle, 16 de juliol de 2020)