Opinió

Al pol fundacional de l’esquerra, que encara perviu, s’hi han anat agregant nous atributs, com la tolerància, l’internacionalisme, el feminisme, l’ecologisme o el sector públic enfront del privat. La dreta, que també es metamorfosa, enalteix el nacionalisme, la iniciativa privada, el conservadorisme, l’autoritarisme… En qualsevol cas, i més enllà dels espais difusos compartits, els conceptes esquerra i dreta continuen sent vàlids per a entendre’ns.

Per l’esquerra, o per la dreta? (El Triangle, 9 de juny de 2020)