ActualitatOpinió

“Ja és hora que abordem, d’una vegada, aquestes reformes que l’experiència d’aquests mesos ha revelat com a urgents. Així succeeix amb la reforma del Senat, que no acaba de ser una autèntica Cambra territorial i on està residenciada la Conferència de Presidents, o una clarificació de les competències entre l’Administració central i les comunitats autònomes i, no diguem, la sempre posposada qüestió del finançament, ara tan decisiva en els moments de reconstrucció i utilització dels futurs fons europeus. Ja sé a, amb l’enfrontament actual i una dreta cada vegada més agressiva, sembla utòpic pensar en consensos bàsics que condueixin a la nostra Constitució cap a fórmules federals, però no per això deixen de ser aquestes reformes més necessàries que mai.”

Cooperació federal (Avui, 5 de juny de 2020)