ActualitatOpinió
P: Vostè es confessa federalista. Creu que a l’Estat espanyol hi ha una voluntat real, sobretot en les esquerres, d’acceptar aquest esquema?

R: Una cosa és la presa de posició teòrica que hi pugui haver en les esquerres, i una altra cosa és la necessitat de construir una cultura i un sentiment federal, que això és més complex. La qüestió, finalment, és si hi ha una perspectiva política i històrica més racional que aquesta, la d’intentar combinar un autogovern potent que es basi en el reconeixement de la realitat plurinacional amb una cooperació fraternal de la nació espanyola, en tant que nació de nacions, al voltant d’un projecte compartit.

Entrevista a Lluís Rabell (El Punt Avui, 28 de juny de 2020)