ActualitatOpinió

“El federalisme parteix de la voluntat de compartir destinació en una unió com el millor sistema per a garantir la pau, la llibertat i la prosperitat amb voluntat de permanència gràcies a la cooperació activa i lleial entre institucions i individus que comparteixen els mateixos valors alhora que preserven les seves respectives integritats. No és un debat teòric ni un mètode per a traçar partint de diferències, és un sistema flexible que permet acordar i aplicar junts decisions que fan possible mantenir les mateixes preferències en una interdependència creativa. Els seus trets essencials són la subsidiarietat, la territorialitat, la no centralització, el constitucionalisme, l’equilibri de poders i la negociació permanent. Termes que dominen l’actual escena política en una situació de tensió i desafiament entre llibertat i economia. No s’hauria aconseguit el confinament només amb “l’ordeno i mando”, l’autodisciplina social ha estat i és decisiva. Els responsables polítics a tots els nivells han de treballar per mantenir-la i alimentar-la.”

Videofederalisme (La Vanguardia, 15 de maig de 2020)