ActualitatOpinió

“Perquè, en definitiva, la lliçó principal de l’anterior crisi és la urgència de reformar a fons la governança que regeix les relacions entre la *AGE i les Administracions autonòmiques, i també d’aquestes entre si. Aquestes relacions tenen insuficiències derivades que el ràpid procés de descentralització no va venir compassat amb la creació d’instruments i marcs adequats per a la presa de decisions que a tots afecten. Les relacions econòmiques i financeres entre Administracions necessiten disposar d’institucions de tall federal, que respectin els àmbits de decisió i competències pròpies d’un sistema de govern multinivell com el que ens hem donat. Tot el que es pugui avançar ja en aquesta direcció alleujarà enormement les tensions territorials que sens dubte la crisi de la *covid-19 posarà a prova. Un gran repte.”

Aprenent de la gran recessió (El País, 7 de maig de 2020)