“Un grup de professionals del camp de la salut pública a Catalunya han demanat al president de la Generalitat, Quim Torra, i a la consellera de Salut, Alba Vergés, que mantinguin «una coherència unitària» en l’abordatge de la gestió de la pandèmia de la Covid-19. A més, reclamen que es deixi fora «la utilització política, generant estèrils polèmiques sobre elements tècnics», cosa que consideren que s’està produint al Govern.

«És important combinar adequadament i proporcionadament les actuacions i la correcta comunicació de les mateixes, per evitar les especulacions i els aspectes emocionals que, sovint, tenen un efecte més perjudicial per a la salut que les conseqüències directes del propi problema», escriuen a la carta oberta.”

(Article publicat a diarisanitat.cat el 28 d’abril de 2020)