“Ni tan sols en un moment en què enfrontem una crisi de conseqüències difícils de preveure, TV3 i Catalunya Ràdio han estat capaces de posar-se a l’altura de les circumstàncies i deixar de fer d’altaveus d’aquella part de l’independentisme que ha passat de la proclama d”Espanya ens roba’ a la d‘Espanya ens mata’. Oblidant que la seva missió és promoure la convivència, reflectir la pluralitat de tota la societat catalana, sense adoptar posicionaments, informant de manera veraç i rigorosa encara que la imatge que retorni el mirall no s’ajusti al relat que fa anys (que …) intentant-nos vendre.”

La pandèmia segons TV3 (Crònica Global, 2 d’abril de 2020)