Opinió

“Assistirem sens dubte en el pròxim període a moments de crispació i a temptatives de tancar el conflicte social en el marc dels Estats-nació. Però el retorn a les sobiranies nacionals és un miratge populista. La crisi de la globalització neoliberal resulta, en última instància, de la rebel·lió de les forces productives contra les fronteres nacionals, quan no han sorgit encara institucions superiors capaces de governar aquestes forces i posar-les al servei del progrés de la humanitat.”

Žižek i la refundació del comunisme (ctxt, 17 d’abril de 2020)