ActualitatOpinió

“La situació política mai havia estat tan favorable per a fer passos decisius cap a la integració fiscal. I si no és ara, amb europeus morint per un virus que afectarà a tots els països per igual, la frustració i desconfiança cap al projecte europeu serà irreparable.

Aquesta crisi s’inscriu en un escenari de canvis profunds. El món està virant del model de globalització financera promogut per la «Pax Americana» de la segona meitat del segle XX cap a un escenari multipolar on la Xina serà un actor essencial, amb el seu èxit econòmic posant en qüestió no sols l’hegemonia americana sinó també el relat de la relació virtuosa entre democràcia liberal i economia de mercat.”

Escenaris de futur (ieccs.es, 30 de març de 2020)