Opinió

“Els estats de la Unió només salvaran les seves disfuncions diluint-se amb un govern federal i una presidència executiva, amb poder real sobre tot el territori, les seves fronteres i la seva política exterior; amb l’aposta per una política regional que desenvolupi l’economia en funció de la geografia i no dels límits estatals; situant la societat del coneixement en el centre de les polítiques, contribuint a equilibrar a l’alça la inversió en recerca i innovació dels socis; i, entre d’altres, amb la creació d’un exèrcit comú, preparat també per a emergències civils.”

La pàtria del morts (El País, 28 de març de 2020)