“Aquest llibre blanc de les comunitats autònomes hauria de ser elaborat per elles, amb el suport logístic i institucional del Senat, que podria afirmar així el seu paper com a cambra territorial. Hauria de ser un text preparat per alts funcionaris autonòmics, l’experiència dels quals podria ser complementada per la de polítics autonòmics que estiguessin fora de la política activa. Caldria evitar costi el que costi que aquest llibre blanc tingués l’aparença d’un biaix partidista, perquè això llevaria força persuasiva de les seves conclusions. D’altra banda, no hi ha cap mena de dubte que en totes les comunitats autònomes existeix talent propi i experiència acumulada per a dur a terme aquest projecte, així com criteri per a demanar les opinions externes que consideressin interessants.”

Un “llibre blanc” de les comunitats autònomes (El Periódico, 27 de febrer de 2020)