Opinió

“És un moment molt bo per a plantejar formes alternatives, tornar a ressuscitar estructures més federals i reflexionar sobre això. Per què no trobarem unes estructures territorials que facilitin millor les relacions entre els uns i els altres, entre comunitats, nacionalitats i països? Cal tenir molta cura amb els noms que s’utilitzen, però és cert que entre les comunitats autònomes hi ha unes que tenen un perfil més destacat, històric, i que s’identifiquen amb el concepte de nacionalitat, que a més està en la Constitució. I això és molt bo.”

Entrevista a Manuela Carmena (Revista Treball, 20 de febrer de 2020)