ActualitatOpinió

“Una nació sempre es basa en la premissa identitària. Pertany a una nació el col· lectiu de persones que s’identifica amb la seva simbologia, el seu ideari, el seu relat històric… Una vegada creada la comunitat d’idees, interessos, vindicació…, generen un sentiment de pertinença. Una cosa subjectiva, una experiència personal, una prerrogativa individual. No generalitzable. Si el sentiment de pertinença és resultat d’una prerrogativa individual, no és susceptible de repressió contra qui ho desitja, però tampoc d’imposició a qui no ho desitja. En conseqüència, no pot tenir caràcter juridicopolític una cosa que és electiva i individual.”

Entrevista a Alberto Marco (El Triangle, 22 de febrer de 2020)