ActualitatNotícies

“Nosaltres creiem que els grans problemes de la humanitat són compartits i necessiten solucions federals: els seus valors ètics són amb els que s’han construït les societats modernes: igualtat, llibertat i fraternitat. Per a aconseguir-ho, treballem en xarxa amb grups federalistes dins i fora de Catalunya i Espanya , i participem activament en la difusió del debat federal.
Montse: Quan expliques la idea de que és el federalisme, la gent s’adona que ho és i no ho sabia. Federalisme no vol dir uniformitat. Alemanya és un país federal i cada land té les seves característiques, cultura, literatura, economia etc. Hi ha un professor que sempre explica que és com una comunitat de veïns: el federalisme és l’edifici i, cada federació o nació, és un pis. Cadascú a casa seva i fa el que vol, però les coses comunes pertanyen a l’Estat, en aquest cas, federal.”

Entrevista a Jordi Junyent i Montse Sales (El Cargol, 9 de gener de 2020)