ActualitatOpinió

El problema més gran al qual s’enfronta la humanitat en aquest segle és, sens dubte, revertir la tendència mundial a l’increment de la temperatura, per no haver pogut posar límit a l’emissió de gasos, producte de fer servir les energies fòssils. És un conflicte que afecta la supervivència de l’espècie humana i que ja ha afectat la diversitat de moltes espècies animals i vegetals. És un conflicte que supera els límits dels països i nacions i requereix organitzacions supranacionals per enfrontar-se a una gran complexitat en la presa de decisions.”

Govern federal i canvi climàtic (El Triangle, 14 de gener de 2020)