ActualitatOpinió

“No és estrany que les primeres víctimes mortals del temporal Gloria fossin persones sense sostre. És un col·lectiu que creix i es fa més visible en els nostres carrers i places però al qual seguim sense mirar de cara.

Viure al carrer és una de les formes més dures que adopta l’exclusió social. Parlem molt poc d’això però parlem encara menys de les dones sense llar, que representen al voltant d’un 12% d’aquest col·lectiu i que es troben encara més excloses, si és possible, que els homes. En els últims anys s’han anat multiplicant arran de la crisi econòmica i d’accés a l’habitatge però continuen sense crear-se recursos específics per atendre-les.”

Dones sense sostre (Diari de Girona, 26 de gener de 2020)