ActualitatOpinió

“Però, si la idea d’un Estat federal no és patrimoni exclusiu de les esquerres, els objectius d’aquestes esquerres es declinen necessàriament en clau federal. Tots els corrents històrics del moviment obrer han estat federalistes. I és que el federalisme representa molt més que la proposta d’organització d’un Estat compost. Representa tota una filosofia i una visió, pròpia de la classe treballadora, d’entendre el trànsit cap al socialisme a través de la fraternitat i la cooperació. Per això el federalisme hauria de ser el fonament d’una estreta col·laboració entre les esquerres, imprescindible per a afrontar els desafiaments que tenim per davant. En això estem.”

A voltes amb el federalisme (Blog lluisrabell.com, 29 de novembre de 2019)