ActualitatNotíciesOpinió

PRESENTACIÓ
Aquest document ha estat elaborat per un grup de professors de Dret Constitucional i Dret Administratiu que coincidim en la preocupació per la seriosa crisi constitucional en què estem immersos, la manifestació dels quals més extrema -però no l’única- és la crisi de Catalunya. Compartim la visió sobre la necessitat d’afrontar la reforma de la Constitució per a posar-li remei i sobre el camí que caldria seguir.
Som conscients de les dificultats que suposa obrir un procés de reformes, especialment, per la pràctica política seguida fins ara, que ha impedit realitzar-les quan eren necessàries. Considerem que aquesta pràctica ha de rectificar-se. No tenim una altra alternativa que obrir el debat de la reforma i anar esbrossant el camí a mesura avancem. Només a través d’un debat polític, amb participació i transparència i degudament assessorat per experts independents, podrem trobar les solucions més adequades que enforteixin la legitimitat democràtica i la capacitat d’integració del sistema autonòmic.
Realitzar la reforma i explicar-la a l’opinió pública són labors que corresponen als nostres representants polítics. Nosaltres volem limitar-nos, modestament, a fer una crida sobre la imperiosa necessitat d’obrir aquest camí i aportar un diagnòstic que posi llum sobre els problemes de funcionament del sistema constitucional que més han incidit en la crisi.
Pretenem posar sobre la taula del debat polític les qüestions constitucionals la reforma de les quals requereix ser afrontada de manera prioritària.

Santiago Muñoz Machado,
Catedràtic de D. Administratiu de l’U.Complutense (Madrid)
Eliseo Aja Fernández,
Catedràtic de D. Constitucional de l’U. de Barcelona
Ana Carmona Contreras,
Catedràtica de D. Constitucional de l’U. de Sevilla
Francesc de Carreras Serra,
Catedràtic de D. Constitucional de l’U. Autònoma de Barcelona
Enric Fossas Espadaler,
Catedràtic de D. Constitucional de l’U. Autònoma de Barcelona
Víctor Ferreres Coma,
Catedràtic de D. Constitucional de l’U. Pompeu Fabra (Barcelona)
Javier García Roca,
Catedràtic de D. Constitucional de l’U. Complutense (Madrid)
Alberto López Basaguren,
Catedràtic de D. Constitucional de l’U. del País Basc
José Antonio Montilla Martos,
Catedràtic de D. Constitucional de l’U. de Granada
Joaquín Tornos Mas,
Catedràtic de D. Administratiu de l’U. de Barcelona

Es pot consultar tot el document en aquest enllaç: