ActualitatOpinió

“Encara que tots aquests estats són federals, les diferències entre ells són notables perquè, com és lloc comú entre els estudiosos del federalisme, no hi ha dos estats federals idèntics o, dit d’una altra manera, cadascun ho és a la seva manera. Una cosa així succeeix amb l’Estat autonòmic espanyol, que fins i tot sent un Estat equiparable a aquests federals, com reconeix la major part dels millors experts espanyols i internacionals en federalisme, presenta, no obstant això, les seves peculiaritats. A més, tant un com els altres no estan exempts de certes insuficiències, deficiències o disfuncions en la seva organització i funcionament que, en la mesura del possible, interessa corregir.”

Espanya, un Estat federal plurinacional (Agenda Pública, 7 de novembre de 2019)