Clara Usón: El joc de la pàtria

“El joc de la pàtria requereix un enemic; a aquest efecte, els immigrants, les feministes o els homosexuals també valen. Hi ha unes regles: criticar als nostres és antipatriòtic, dubtar de l’honradesa i de la clarividència dels líders és de traïdors; els traïdors han de ser derrotats, silenciats i expulsats, no són poble, són morralla; el poble…