Opinió

“La reacció dels demòcrates defensors de l’Estat de dret davant la “resposta” anunciada ha de ser ferma i raonada. No és fàcil combatre la emodemagògia, amplificada pels mitjans de comunicació que concedeixen portada –després publicitat gratuïta– a qualsevol despropòsit dels secessionistes; en tot cas, no ha de fer-se amb una emoció i demagògia oposades.

Continua sent perfectament vàlida l’ensenyament de Bertolt Brecht quan combatia el feixisme del seu temps posant en evidència la falsedat i les contradiccions de les seves emomentides.”

La emodemagògia davant la sentència (Crònica Global, 1 d’octubre de 2019)