ActualitatOpinió

“Si em considero federalista és perquè crec que hi ha motius per a militar-hi, però sóc conscient d’aquesta manca d’entusiasme. Un primer malentès, que pesa molt en el pensament conservador d’aquest país, és la identificació entre federalisme i esquerra, quan això no és necessàriament així. Als Estats Units a ningú no se li acudiria dir que un republicà és més federalista que un demòcrata, ni un alemany de la CDU ho seria més que un de l’SPD.

I encara hi ha un malentès més greu, que és entendre el federalisme com una exasperació de l’autonomisme, com una descentralització que ja és la frontera de la independència. L’estat federal articula dos moviments: un de centrífug i un de centrípet. El centrífug, la descentralització, ja l’ha fet l’Estat espanyol, i en alguns àmbits les nostres comunitats autònomes superen les competències d’alguns estats federals. No és això el que li manca a Espanya, sinó el moviment centrípet: la cooperació. Si els sectors conservadors hi rumiessin una mica veurien que el federalisme és, de fet, l’antídot més eficaç contra l’independentisme.”

Manuel Cruz, un pensador per a la Cambra de reflexió (Politica&prosa, 14 d’octubre de 2019)