Rafael Jorba: Com hem arribat fins aquí?

“Els líders del ‘*procés’ són gent de pau, però el seu relat està plagat de mitges veritats que són pitjor que una mentida: el dret a decidir com a succedani del dret d’autodeterminació (reservat als països sota domini colonial); el concepte d’eleccions plebiscitàries que remet a plebiscit (una pràctica allunyada de la democràcia parlamentària); la…