ActualitatOpinió

“D’una societat sana políticament caldria esperar certa prudència, sobretot, de part dels representants institucionals. Representants que ho són per a un sistema democràtic i en un sistema democràtic, que és l’espanyol, que diuen que avorreixen. Més enllà que el jutge instructor imputi, indiciàriament, delictes molt greus, la veritat és que més d’un any d’investigació potser hauria de portar a la cautela, sempre respectant el dret fonamental a la presumpció d’innocència. És normal que familiars, amics i veïns considerin que els detinguts són bones persones, incapaces de preparar actes com aquells pels quals se’ls persegueix judicialment. Ara bé, les institucions i els seus titulars sempre haurien de mantenir el cap fred i recordar que són representants de les institucions de tota la ciutadania, no només d’una part, per majoritària que aquesta sigui en ocasions.”

Democràcia a mesura (El País, 25 de setembre de 2019)