ActualitatOpinió

“Promoure la coordinació i cooperació necessàries en l’SNS en un sentit federal deu, per això, començar per reforçar la constitució del Ministeri de Sanitat mitjançant mesures estructurals que permetin evitar la dispersió ineficient de les polítiques citades. Un desenvolupament sanitari que pot servir d’orientació, estímul i model per a l’avanç en altres sectors cap a l’evolució federal necessària de l’Estat autonòmic espanyol.”

Un Govern federal per a la sanitat universal (El País, 13 d’agost de 2019)