Actualitat

“A escala mundial hi ha moltes propostes d’acords per avançar cap a un món millor. L’ONU va ser creada per resoldre de forma pacífica els conflictes i molts organismes com la OMS, l’OMC o l’OIT van ser creats per preservar la salut, regular el comerç o el treball (i els drets dels treballadors), respectivament. Durant els darrers anys de forma tímida s’ha avançat en acords sobre canvi climàtic (avui negat per Trump o Bolsonaro), sobre migracions, s’han fet acords internacionals sobre comerç, etc. Cal remarcar el pacte sobre els objectius de desenvolupament sostenible (l’agenda 2030 de l’ONU) que de complir-se millorarien i molt el nostre món i la vida de les persones. Crec que els progressistes els hauríem de tenir sempre a l’horitzó i veure com es poden implementar a cada nivell i això és federalisme.”

Federalisme (Diari de Girona, 17 d’agost de 2019)